Kdo jsem

 

Zpět

 

Narozen

 

V Břeclavi,  v roce 1937

 

Vzdělání

 

Jedenáctiletá střední škola

Fakulta strojní VUT Brno

Lab. počítacích strojů VUT Brno

 

Katedra letadel VAAZ Brno

 

 

při zaměstnání

postgraduál

   -programování

vědecká aspirantura

   -matem. modelování

 

Břeclav

Brno

Brno

 

Brno

 

1952-1955

1959-1965

 

1973-1975

 

1977-1982

 

 

Co jsem kdy dělal

 

Šablonová dílna

Voj. základní služba - 32. letecký bitevní pluk

Konstrukce radiolokace

Vývojová konstrukce - vývoj letounu Z 37

Vývojová konstrukce - letoun L 410

Vývojová konstrukce - letoun L 610

         - rozvoj metod CAD/CAM

         - tvorba SW pro modelování povrchů letadel

Vývojová konstrukce - tvorba počitačových modelů

VZP, Informační systém - systémový administrátor

Akademický pracovník LU  FSI  VUT v Brně

         - výuka "Projektování a stavba letadel"

         - výuka "Počitačová podpora konstruování a výroby"

Externí výuka v  LU  FSI  VUT v Brně

         - "Projektování a stavba letadel"

Vývoj letadel - modernizace letounu L 410

LET Kunovice

Trenčín

LET

LET

LET

LET

 

 

LET

Uh. Hradiště

Brno

 

 

Brno

 

Aircraft Industries

LET Kunovice

 

1957

1958-1959

1960-1962

1963-1965

1966-1977

1978-1982

 

1983-1993

1983-1993

1993-2002

 

 

2002-2005

 

2005-2010

 

2010-

 

Co mne bavilo a baví

 

Sportovní létání (1953-1973 )

Vysokohorská turistika

Cykloturistika (až poslední roky)

 

 

Přednášková a pedagogická činnost v období 1983-1994

Témata:     Počítačová geometrie a počítačová grafika

                   Počítačová podpora předvýrobních etap v letecké výrobě

Pro koho:  Semináře a konference JČSMF - katedry matematiky a DG VŠTEZ

                   Semináře domů techniky ČSVTS Praha, Brno, Bratislava, Banská Bystrica

                   Kursy konstruování s využitím počítače, DT ČSVTS Bratislava

                   Semináře a kursy pro konstruktéry, GŘ Aero, oborové školicí středisko

                   Externí výuka pro Letecký ústav FSI VUT Brno a katedru letadel VAAZ Brno